X  Lukk Offisiell sensostasjon - Lake City - Veterans Domicile, Columbia, Florida, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 48 3.3 48 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
27-05-2023592322616182023God luftkvalitet
     
28-05-2023411182368131818God luftkvalitet
     
29-05-202318335069132162350God luftkvalitet
     
30-05-20232547537131510152253Moderat luftkvalitet 
    
31-05-202313285348165132153Moderat luftkvalitet 
    
01-06-20231116233688101423God luftkvalitet
     
02-06-2023461112488911God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 29-05-2023 03:00